Bilişim Sivil Toplum Kuruluşları Basın Bildirgesi

Türkiye İnterneti Yasaklama Ayıbından Kurtulmalıdır !

Youtube 6 aya yakındır yasaklı. Myspace, Dailymotion, Dawkins, ve 
nihayet Blogger yasaklandı. WordPress ve Alibaba'yı yasaklamaktan 
çekinmedik. Son bir yılda 5651, kişilik hakları ve fikri ve sinaihaklar 
nedeniyle bini aşkın webi yasakladık. Türkiye dünya internetine kendi 
kurallarını empoze etmeye çalışıyor ve bunu sadece yasaklarla yapmaya 
çalışıyor. Yapılanlar, Anayasaya aykırı, Hukukun temel ilkelerine ters, 
bu iş için çıkartılan 5651'ın 9. maddesini ihlal ediyor. Yasaklamalar, 
savunma almadan, tebliğ edilmeden, tedbir olarak alınmasına rağmen, bir 
ceza olarak uygulanıyor. Yasaklar, suçluyu değil, sıradan Türk 
yurttaşını, ve internet üzerinden iş yapmak isteyen, görüşlerini 
paylaşan, Türkiye'yi dünyaya tanıtmak isteyen girişimci, öncü 
yurttaşlarımıza zarar veriyor; yasaklar pire için yorgan yakarak 
adaletsizlik yaratıyor. Kanımızca, mahkemelerimiz ve diğer ilgililer 
kolaycı bir yaklaşımla herşeyi yasaklayarak, haksızlığa sebeb olarak
suç işliyorlar; tazminat davalarına muhatab olacaklardır. Yasaklar, 
Türkiye'nin AB, Demokrasi ve Bilgi Toplumu projeleriyle uyuşmuyor.

Ülkemizin yasakçı bakış açısından vazgeçip, tüm dünya ile birlikte 
yönetişim ilkeleri ışığında internetdeki "zararlı" içerik ve bilişim 
suçları ile mücadele etmelidir. Bu mücadele tek başına kamu otoritesi
ve mahkemelerle yapılacak bir mücadele değildir. Yasaklamalar,
bilenlerce kolayca delinmekte, gittikce artan bir oranda, yurttaşların
bu yasakların aşılması bilgisi yayılmaktadır.

Sivil toplum örgütleri bu sürecin bir parçası olarak çalışmaya hazırdır.

Yeter ki makulde uzlaşmak istensin ve diyalog kurulsun. Örneğin, çocuk 
pornosu, ihtihara teşvik konularındaki yasaklamaların, uzman görüşü 
ışığında mahkemelerce yapılmasına hiç bir itirazımız yok. "İkaz 
et/Kaldırt" yönteminin uygulanması istiyor, ve bu sürecin parçası olmak 
istiyoruz.

Kısa vadede ülkemize büyük zarar veren bu trajedinin önlenmesi için
acil tedbir alınmalıdır. En başta, Ankara ve İstanbul'da 2 uzmanlaşan
mahkeme geçici bir süre için İnternet yasaklarına bakmalıdır. Adalet
Bakanlığı, Barolar Birliği, Yüksek Hakimler Kurulu bu konuda Sivil
Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği ile böyle bir yapılanmayı sağlamalıdır. 
Telekomunikasyon Kurumu, katalog suçları dışındaki

yasaklamalarda da, resen yetkilerini artırmadan, mahkeme kararlarının 
uygulanmasında aracı olmalı; 5651/9'un uygulanmasında üzerine düşen 
sorumluluğu almalıdır. Ama, TK resen karar verme yetkisini acil haller 
dışında kullanmamalı, ilgili mahkemeden karar almalıdır. 5651'in 
yönetmelikleri gözden geçirilip, hem katalog dışı yasaklamalar, ve yurt 
içi/ yurt dışı konusu; hemde "yasaklı nesnenin kaldırılması" konusunu 
berraklaştırmalıdır. Youtube yasağı açmazını çözmenin tek yolu budur.

Yasakların ancak son çare olarak, bütün yollar bittikten sonra 
uygulaması benimsenmeli; o halde bile nesne temelli engelleme 
yapılmalıdır. TK bunun mali sorumluluğunu almalıdır. Nesne temelli 
engellemenin yapılması Bilişim Kurultayı ve İnternet Konferansı gibi 
açık ortamlarda ilgili taraflar ve uzmanlarca tartışılmalıdır.

Uzun vadede 5651'i kaldırıp, Siber Suçlar sözleşmesine uygun, Adalet 
Bakanlığı Komisyonunca hazırlanan ve askıya alınan taslakla başlayarak 
yeni bir düzenlemeye gitmeliyiz. Sektörle ortak yapılar 
(self-regulation/co-regulation) kurmalıyız.

Türkiye internetin marjinal problemlerine cok fazla enerji harcıyor. 
Asıl, İnterneti demokrasimizi geliştirmek, toplumsal kalkınmaya katkı 
vermek ve bilgi toplumu yönünde nasıl kullanırız konularına kafa 
yormamız gerekir.

İnternet Yaşamdır !

İnternet Teknolojileri Derneği - İNETD
Türkiye Bilişim Derneği - TBD
Türkiye Bilişim Sektör Derneği -- TÜBİDER
Linux Kullanıcıları Derneği - LKD
Tüm İnternet Evleri Derneği -- TİEV
Türk Kütüphanecileri Derneği -- TKD
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği -- ÜNAK
Tıp Bilişimi Derneği - TürkMIA
ODTÜ Mezunları Derneği -- ODTÜ MD

Yorum yapma kapalı.

-->
 • Language

 • Sosyal Ağlarda LKD :
 • Bağlantılar

  • Facebook
  • Twitter
  • FriendFeed
  • Google Plus
  • Identi.ca