“İnternet Suçlu Değildir!” Bildirgesi

10 Ocak 2007 “İnternet Suçlu Değildir!” Bildirgesi

İNTERNET SUÇUN SEBEBİ DEĞİL ARACIDIR

Türkiye’de bilişim konusunda uzmanlaşmış Sivil Toplum Kuruluşları; son günlerde basında sıkça gündeme gelen “bilişim suçları” konulu haberler ve TBMM gündemindeki Bilişim Ağı Hizmetleri’nin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı konusunda ortak bir bildiri yayımladı. Ortak bildiride basın ve kanun koyucular; bir amaç değil araç olan internete konusunda verilen demeçlerde daha itidalli olmaya çağırıldı. Kamuoyunda bir süredir tartışılmakta olan “Bilişim Ağı Hizmetlerinin Düzenlenmesi ve Bilişim Suçları Hakkında Kanun Tasarısı” ile aynı tarihlerde ülkemizde “çocuk pornografisi” suçu ile ilgili bir çok haberin basın yayın organlarında yer aldığı görülmüştür.

Basın yayın organlarında çıkan haberlerin arkasından başta Başbakan olmak üzere çeşitli bakanların yaptığı açıklamalar, Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ve üzerinde tartışılması ve ilgili çevrelerin eleştirileri ile yeniden düzenlenmesi gereken taslaktan ayrı ve bağımsız başka taslakların da hazırlandığı anlaşılmıştır. Tüm bu tasarı ve taslaklar çerçevesinde konuşulan ortak konu İnternet’in izlenmesi, perdelenmesi, sansüre uğratılması için nasıl bir mekanizmanın oluşturulacağıdır. Oysa İnternet, gelişmiş toplumlardaki, düşünce ve ifade özgürlüğünün en somut beliriş şeklidir. Bu nedenle İnternet’in kişisel hak ve özgürlükler kapsamında ele alınması gerekir.

İnternet kimi zaman bir iletişim aracı kimi zaman bir ticaret aracıdır. İnternet bir amaç değil, bir araçtır. Bu nedenle suçlularca da İnternet’in kullanılması diğer her araç gibi mümkündür. İnternet’in hayatımıza getirdiği bir çok kolaylıkla birlikte sıkıntıyı da beraberinde getirmesi son derece olağandır. Şehir hayatı da suçu getirir. Ancak şehir hayatından vazgeçmeyiz. Şehre giren çıkan her kişiyi denetlemeyiz. Basına yansıdığı kadarıyla, son günlerde yapılmak istenen düzenlemeler, İnternet’e giren çıkan her kişinin kontrol edilmesi noktasına varacak uygulamaları beraberinde getirecektir.

Sektörde faaliyet gösteren STK’lar olarak, Türkiye’nin “çocuk pornografisi” üretici olan bir ülke olmadığı gerçeği karşısında, yaşanan sorunun adının doğru konması ve “ölçülülük” prensibi çerçevesinde düzenlemeye gidilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bilişim sektörü ülkemizde yeni yeni canlanan ancak inovasyon (yenilikçilik) yaratma gücüyle ülke kalkınmasında önemli bir sıçrama tahtası olma özelliğine sahiptir.

Hukuk tarafından getirilecek her düzenleme, ister istemez bir sınırlandırmayı beraberinde getirecektir. Bilişim ağı hizmetlerinin düzenlenmesi ve kurallarının belirlenmesi mutlaka gerekmektedir. Bu bağlamda yasal düzenleme gerekli ve zorunludur. Ancak, sorunların gereğinden fazla abartılarak, Türk toplumunun haklı ve yerinde olarak hassas olduğu “çocuk pornografisi” üzerinden tartışmaları götürmek ve bu eksenden hareket ederek İnternet’i düzenlemek sağlıklı bir sonuç doğurmayacaktır.

Konunun önemi ve düzenlemenin getireceği sorunları öngörerek acele edilmeksizin ama vakitte kaybedilmeksizin tüm internet aktörlerinin temsilcilerinin görüşü de alınarak ve görüşler mümkün olduğu kadarıyla yasa taslağına yansıtılarak, Anayasa ve uluslararası anlaşmalar ile güvence altına alınan kişisel hak ve özgürlükler boyutu da gözetilerek, sorunun gerektirdiği ölçüde, etkili ve sorunla orantılı bir düzenleme yapılması akılcı ve bilimsel olan yol alacaktır.

Sonuç olarak, bilişim sektöründe faaliyet gösteren STK’lar olarak, “çocuk pornografisi”nin eksik yönleri olsa da, halen yürürlükte olan TCK’da düzenlenmiş olduğunu ve mevcut haliyle bile suçla ilgili soruşturma ve kovuşturmaların adli makamlarınca sürdürülmesinde ciddi sıkıntılar yaşanmadığı da göz önüne alınarak, ülkemiz açısından son derece önemli olan Bilişim Suçları konusunun sağlıklı bir düzenleme ve bilişim oyuncularının mutabakatı sağlanmış şekilde çıkartılması için Bakanlar Kurulu, ilgili Bakanlıklar ve TBMM’nin gerekli hassasiyet ve önemi göstereceğine inancımız olduğunu bildirir, aksi takdirde kaybedenin Türkiye olacağını hatırlatırız.

BİYESAM – Bilişim ve Yazılım Eser Sahipleri Meslek Birliği
BMD – Bilişim Muhabirleri Derneği
INETD – İnternet Teknolojileri Derneği
LKD – Linux Kullanıcıları Derneği
MOBISAD – Mobil İletişim Sistemleri ve Araçları İşadamları Derneği
TBD – Türkiye Bilişim Derneği
TBV – Türkiye Bilişim Vakfı
TEDER – Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tüketici Hakları ve Sektörel Araştırmalar Derneği
TELKODER – Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği
TESID – Türk Elektronik Sanayicileri Derneği
TÜBİDER – Tübider Bilişim Sektörü Derneği
TÜBİSAD – Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği
TÜTED – Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği
ÜNAK – Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
YASAD – Yazılım Sanayicileri Derneği

Yorum yapma kapalı.

-->
 • Language

 • Sosyal Ağlarda LKD :
 • Bağlantılar

  • Facebook
  • Twitter
  • FriendFeed
  • Google Plus
  • Identi.ca