YSK – SEÇSİS Sistemi (9 Eylül 2010)

(PDF biçeminde)

Seçimler demokratik sistemin önemli bir parçasıdır. Anayasamız, 79. maddede “seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma görevini” bağımsız bir yargı organı olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yürütülmesini emretmektedir. Daha önceki seçimlerde Seçmen Kütüklerinde bazı hatalar ve son mahalli seçimde seçim sonuçlarının merkeze aktarımı ve değerlendirilme sırasında bazı tıkanıklıklar yaşanmış ve toplumda bazı endişelerin oluşmuştur. Bu endişelerin giderilmesi ve daha saydam bir sayım yapılması konusunda görüş ve önerilerimizi paylaşmayı, bilişim konularında faaliyetler gösteren bir sivil toplum kuruluşu olarak görev addediyoruz.

Ocak 2009’da Ankara Barosu’nda yapılan panelde de belirtildiği gibi, SEÇSİS sistemini Türk bilişim uzmanları tarafından üretilmiş güvenli bir sistem olduğunu düşünüyoruz. İlgili uzman arkadaşların bildikleri bütün güvenli tedbirleri aldığını düşünüyoruz. Fakat, bunun bağımsız denetleyiciler tarafından doğrulanmasını; yazılım, donanım ve ağ altyapısının güvenlik ve bütünlük denetlemesinden geçmesini (teknik deyimi ile audit) gerekli görürüz. Bu önerimiz, UYAP dahil tüm kritik sistemler için de geçerlidir. Kamuoyununda en ufak bir tereddüt olmaması için hem sistemin üretim ve geliştirme hem de işletim aşamasında bu denetimin periyodik olarak yapılması gerekir.

Kamuoyunda tereddüt kalmaması YSK’nın, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşenler görevler vardır. YSK’nın sandıklara ait ham bilgileri, il ve ilçe bazında dizin yapısında İnternet ortamında yayınlamasında yarar vardır. Bunu en azından, siyasi partilere açması gerekir. Sandık başında, sayım sonuçları gösteren tutanağın siyasi parti gözlemcilerine verilmesi ve orada asılması; kamuoyunun tereddütlerini gidermede ve seçimin düzgün yapıldığının doğrulanmasında çok önemlidir. Kendi elindeki tutanaklarla, YSK İnternet sitesindeki bilgilerin uyuştuğunu gören siyasi partiler, seçimlerin düzgün yapıldığından emin olacaklardır. Siyasi partilerimizin, sandık sonuçlarını, çeşitli teknolojilerle kamuoyuna iletmesi de yurttaşların olası tereddütlerini yok etmede önemlidir.

YSK’nın siyasi partileri ve bağımsız sivil örgütleri paydaş olarak kabul ederek, yönetişim ilkeleri ışığında işbirliği yapması; bunu kendi asli görevinden taviz vermeden yapmasının ülkemize sayısız yarar sağlayacağından eminiz.

Bütün kamu kurumlarının ellerindeki kurumsal ve kişisel mahremiyeti olmayan tüm verileri kamuoyu ile paylaşmasını, ilgili sektörün sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmasını önermek isteriz. Bu sürece kurulacak sistemlerin tasarlanması aşamasından itibaren başlanmalıdır. Bu sistemlerin altyapılarında ve kullanıcı bilgisayarlarındaki araçlarında özgür yazılım temelli yazılımların kullanılması da güvenlik ve güvenilirlik açısından önemli başlıklardır.

Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşların belli ilkeler etrafında işbirliği yapması ülkemizdeki demokrasinin gelişmesi ve bilgi toplumuna yönelmesinde önemli katkı sağlayacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Linux Kullanıcıları Derneği (LKD) – http://www.lkd.org.tr
İnternet Teknolojileri Derneği (İNETD) – http://www.inetd.org.tr

Yorum yapma kapalı.

-->
 • Language

 • Sosyal Ağlarda LKD :
 • Bağlantılar

  • Facebook
  • Twitter
  • FriendFeed
  • Google Plus
  • Identi.ca