Hakkımızda

Linux Kullanıcıları Derneği (LKD) Türkiye’de Linux ve özgür yazılıma gönül vermiş kişilerin oluşturduğu, bilgi ve deneyim paylaşımı ile ortak hareket etmeyi amaçlayan bir sivil toplum örgütüdür.

LKD, Türkiye’de özgür yazılım ve Linux’un gelişmesini ve bu konuda ülkede özgür yazılım bilincinin oluşmasını, özgür yazılım ile Linux’un ülkeye ve topluma yarar sağlamasını hedeflemekle birlikte, üyelerinin bilgi ve becerileri ile sosyokültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve mesleki yarar kazanmalarını sağlamak için faaliyet göstermektedir. Ayrıca, LKD ülkenin bilişim ve bilgi toplumu politikalarında özgür yazılımın rolü konusunda çalışmalar yapar; bunları kamuoyu ile paylaşır ve bunların hayata geçmesi için çalışır.

LKD ülkenin her köşesinde insanları özgür yazılımlar konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirmeyi hedefler. Seminerler, çalıştaylar, şenlikler ve konferanslar düzenler. LKD elektronik ve basılı ortamlarda elinden geldiğince yayınlar yapar; bunların geniş kitlelere ulaşması için çaba harcar. LKD, hem kamuoyunun bilgilenmesi hem de özgür yazılımlarla ilgilenen insanların ve kurumların birbirlerine ulaşabilmeleri için çeşitli İnternet hizmetlerini sunar.

LKD ülkedeki diğer açık kaynak ve özgür yazılım oluşumlar ile dayanışma içindedir; bu oluşumlara elinden gelen desteği sağlar. Bilişim ve iletişim alanındaki sivil toplum örgütleri ile dayanışma içinde bulunur, elinden geldiğince ortak hareket eder. Kardeş sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine de katkıda bulunmaya çalışır.

LKD, açık kaynak kodu ve özgür yazılım felsefesini kucaklamakta ve bu felsefeye uyan tüm ürün, teknoloji, oluşum ve platformlara destek vermeyi hedeflemektedir. LKD, ağırlıklı olarak Linux etrafında örgütlense de, diğer özgür yazılım ürünü işletim sistemleri ile özgür yazılım ve özgür yazılım lisanslarının kullanımını da desteklemektedir.

LKD, Linux, özgür yazılım ve açık kaynak yazılımlara doğrudan ya da dolaylı destek veren birey, kurum ve oluşumlarla işbirliğine girmek, onların etkileşime girebileceği bir çerçeve örgüt ve platform olmayı arzulamaktadır. Bu bakımdan, özgür yazılıma destek veren kurumlarla, kamu oyunun buluşacağı bir ortamda her iki tarafın da haklarının korunduğu, toplumsal yararın öne çıktığı mekanizmalara ev sahipliği yapmak istemektedir.

LKD kendini uluslararası özgür yazılım camiasının bir parçası olarak görür. Bu camiayla dayanışma, iletişim ve etkileşim içinde bulunur ve uluslar arası platformda kabul görmüş standartların ülkemizde uygulanmasını sağlamak için çaba gösterir.

LKD, Linux ve özgür yazılımın ülkemiz için çok önemli olduğunu düşünmektedir. Bu işletim sistemi ve felsefeye uygun yazılımların kullanılması, yayılması, uyarlanması, geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

LKD kendi üyeleri ve tüm dünyadaki Linux ve Özgür yazılıma gönül vermiş her düzeydeki kullanıcıları, Linux’a destek veren tüm firma, kurum ve kuruluşların toplanma noktası, yardımlaşma ve haberleşme ortamı, sorunların ve yeni fikirlerin tartışıldığı bir platform sunmakla birlikte, ülkemizde özgür yazılımın öneminin anlaşılması, gelişmesi ve kullanılması için düşünsel liderlik yapmayı hedeflemektedir.

LKD üyeliği, “Özgür Yazılım” felsefesine duyulan sempatiyi ya da bağlılığı ifade eder. Bu anlamda, özgür yazılım felsefesini benimseyen herkesi LKD üyesi olmaya, dernek çatısı altında yeni projelerin üretilmesi, gerçekleştirilmesi ve ülkemizde özgür yazılım kullanımının teşvik edilmesi konularında katkı vermeye davet ediyoruz.

Son güncelleme 25 Mayıs 2023