Yönetim

Haziran 2023 – Mayıs 2025 Dönemi

YÖNETİM KURULU

Türker Gülüm (Başkan)

Bahri Meriç Canlı (Genel Sekreter)

Egemen Metin Turan (Sayman)

Ender Kelleci

Gökhan Sakar

DENETLEME KURULU

  • Bora Güngören (Başkan)
  • Murathan Bostancı
  • Berika Şener

DİSİPLİN KURULU

  • Doruk Fişek
  • Ender Kelleci (YK üyesi)
  • Berika Şener (DK üyesi)

Son güncelleme 22 Eylül 2023