İlkelerimiz

Linux Kullanıcıları Derneği (LKD) ilkeleri, derneğin önceliklerini tanımlamakta; bu öncelikleri nasıl ve hangi şartlar ile koruyacağını tanımlamaktadır. İlkelerimizde adı geçen özgür yazılım kavramı http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.tr.html adresinde detaylandırılmıştır.

Önceliğimiz özgür yazılım kullanıcıları ve özgür yazılım destekleyicileri olacak

Linux Kullanıcıları Derneği özelde GNU/Linux işletim sisteminin, genelde özgür yazılım kullanıcı ve geliştiricilerinin bir araya gelmesi ile vücut bulmuştur. Öncelikli olarak özgür yazılım kullanıcılarının, geliştiricilerinin ve destekleyicilerin fikirlerine ve ihtiyaçlarına eğileceğiz.

Özgür yazılımları destekleyeceğiz

Türkiye’de ve Dünya’da ulaşabileceğimiz ve bizden destek talep eden ve bizim desteğimiz ile gelişeceğine inandığımız tüm özgür yazılım projelerini destekleyeceğiz.

Özgür yazılımları tercih edeceğiz

Sunucularımızda; katıldığımız/düzenlediğimiz düzenli/düzensiz toplantı, seminer ve konferanslarda, ve LKD’yi temsil ettiğimiz her alanda özgür yazılımları tercih edeceğiz. Özgür yazılımları tercih edip ve kullandığımızı dile getireceğiz. Kullandığımız özgür yazılımların herkes tarafından erişilebilir olmasına özen göstereceğiz.

Bilgilendireceğiz

Bilgimizi ve ürettiklerimizi paylaşacağız. Üyelerimizi, destekçilerimizi, özgür yazılım kullanıcılarını bilgi paylaşımına yönlendirmeyi amaçlıyoruz.

Üyelerimize açık olacağız, gelişmelerden haberdar edeceğiz.

Özgür yazılım destekleyicileri ve kullanıcıları ile her konuda fikir alış-verişinde bulunacağız.

Ulaşabildiğimiz tüm insanları özgür yazılımlar hakkında bilgilendireceğiz.

Her alanda özgür yazılımların tercih edilmesini destekleyen bilgiyi üreteceğiz ve yayacağız. Özgür yazılımların Türkiye’de tanıtınımını yapacağız ve yaygın olarak kullanılmalarını sağlamak için çalışacağız.

Bilgi teknolojileri alanında ulusal ve uluslararası tekellerin oluşmaması için toplumu bilgilendireceğiz.

Birleştirici Olacağız

Bizimle aynı amaç için çalışan diğer topluluklar ile bir arada çalışmak için gayret göstereceğiz.

Özgür yazılım projelerinin birbirlerinden haberdar olmalarını, kullanıcıların özgür yazılımları destekleyen kişi ve kurumlardan haberdar olmalarını sağlayacağız.

Kar amacı gütmeden çalışacağız

Önceliğimiz maddi değerler olmayacak. Yalnızca yukarıda dile getirilen amaçlarımız doğrultusunda kullanılmak üzere gelir elde etmek için çalışacağız.

Doğrudan hizmet satmayacağız, herkese aynı mesafede durarak, bu görevi özgür yazılım destekleyicisi firma ve kurumlara bırakacağız. Bilgimizi ve insan gücümüzü, desteklediğimiz özgür yazılımların her alanda kullanılabilmesi için kullanacağız.

Son güncelleme 24 Mart 2022